• Mondhygiene

Een gezonde mond is van levensbelang!
Een leven lang een gezonde, frisse mond. De mondhygiënist kan als specialist op het gebied van preventieve mondzorg een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van je mondgezondheid en is jouw coach voor een leven lang een gezonde mond. Ook kinderen zijn van harte welkom bij onze mondhygiënist!

Onze mondhygiënist richt zich op preventie en mondverzorging. Om tandbederf (cariës of gaatjes) en tandvleesaandoeningen te voorkomen en te bestrijden kan de mondhygiënist u het beste advies geven. Bij bloedend tandvlees, regelmatig gaatjes, tandsteen of aanslag, slechte adem of gevoelige tandhalzen, biedt de mondhygiënist je een helpende hand!

Vooral voor diabetespatiënten, zwangere vrouwen en mensen met een (verhoogd) risico op hart- en vaatziekten is het ontzettend belangrijk om de mondgezondheid optimaal te houden. Er zijn namelijk relaties aangetoond tussen de algemene gezondheid en een gezonde mond.

Implantaten en mondhygiëne
Implantaten hebben sterk te lijden onder roken en slechte mondhygiëne. Zo kunnen plaque en tandsteen op de implantaten, de kroon, brug of prothese een ontsteking veroorzaken van het mondslijmvlies en het tandvlees rondom de implantaten. Deze ontstekingen kunnen weer leiden tot verlies van bot rondom de implantaten en daarmee tot verlies van het implantaat zelf.

Voorlichting en goede instructies over het reinigen van de implantaten, de mond en de prothese zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de implantaat behandeling. 
Goede mondhygiëne is niet alleen belangrijk voor uw implantaten maar voor uw gehele gebit, met een goede gebitsverzorging gaan implantaten een leven lang mee.